wejście do notariusza

Czym zajmuje się kancelaria notarialna?

Notariusze są osobami zaufania publicznego, które mają uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych, poświadczania dokumentów i czynności prawnych, a także wykonywania innych czynności określonych w ustawie o notariacie. W tym wpisie przedstawimy trzy główne obszary działalności kancelarii notarialnej: prawo spadkowe, prawo rodzinne i prawo nieruchomości.

Czytaj dalej
wejście do notariusza

Co daje notarialne poświadczenie dziedziczenia?

Jeśli jesteś spadkobiercą po zmarłym, to prawdopodobnie zastanawiasz się, jakie kroki musisz podjąć, aby przejąć jego majątek. Jednym z nich jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego Twoje prawa do spadku, czyli poświadczenia dziedziczenia. Poświadczenie dziedziczenia to akt notarialny, który stwierdza, kto i w jakiej części dziedziczy po zmarłym.

Czytaj dalej
wejście do notariusza

Jakie zastosowanie ma akt notarialny?

W codziennym życiu często podejmujemy decyzje, które mają istotne konsekwencje prawne. Czasami te decyzje, jak kupno domu, założenie firmy czy spisanie testamentu, wymagają sporządzenia aktu notarialnego. Ale dlaczego jest on tak ważny i w jakich sytuacjach jest niezbędny?

Czytaj dalej
wejście do notariusza

Na czym polegają czynności dokonywane przez notariusza?

Rolą notariusza jest pełnienie funkcji niezależnego świadka podczas podpisywania ważnych dokumentów, przekazywania praw majątkowych czy zawierania umów między stronami. Notariusz jest osobą zaufania publicznego i jako bezstronna osoba weryfikuje tożsamość osób, podpisujących dokument, upewniając się, że podpisują oni go dobrowolnie. Na czym polegają główne czynności, podejmowane przez notariusza?

Czytaj dalej

0