Hipoteka jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym, które ustanawiane jest na nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela w celu zabezpieczenia należnej mu od dłużnika zapłaty. Wierzyciel hipoteczny ma pierwszeństwo zaspokojenia się z nieruchomości, przed osobistymi wierzycielami dłużnika. Ustanowienie hipoteki może nastąpić w formie aktu notarialnego. Stronami takiej umowy są wierzyciel oraz jego dłużnik, będący właścicielem nieruchomości. Notarialne akty ustanowienia hipotek potwierdzają ważność oświadczeń stron w sprawie ustanowienia hipotecznych zabezpieczeń. W naszej kancelarii w Sosnowcu notariusz zajmuje się m.in. ustanawianiem hipotek. Hipoteka może być ustanowiona względem:

Wpis hipoteki do księgi wieczystej

Po ustanowieniu zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomości wymagane jest dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, prowadzonej przez sąd wieczystoksięgowy. Sporządzenie, w związku z umową pożyczki hipotecznej czy kredytu hipotecznego, projektu aktu notarialnego powoduje, że dopełnieniem formalności związanych z wpisem hipoteki do księgi wieczystej, zajmuje się notariusz, tj. składa on wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej, a także pobiera niezbędne opłaty oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

0