Jednym z dokumentów, które mogą Państwo sporządzić u notariusza jest umowa o podział majątku wspólnego. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Małżonkowie mogą go dokonać u notariusza dopiero po zniesieniu wspólności ustawowej (np. w ramach rozwodu lub separacji) albo w trakcie trwania małżeństwa po ustaniu wspólności majątkowej (np. jeśli nastąpi ustanowienie rozdzielności majątkowej). Jeżeli małżonkowie dojdą do porozumienia co do sposobu podziału majątku wspólnego, to wówczas możliwe jest jego dokonanie w sposób umowny przed notariuszem, nie jest potrzebne przeprowadzenie postępowania sądowego. W przypadku zgodnego podziału majątku wspólnego, najprostszym rozwiązaniem jest porozumieć się w sprawie podziału majątku, a potem pójść do sądu bez orzekania o winie. Podział umowny zaoszczędzi sporo pieniędzy, co więcej taka procedura trwa znacznie krócej. W przypadku podziału ruchomości np. samochodu, mebli, sprzętu AGD itp. oraz praw majątkowych, takich jak lokaty bankowe, wystarczy zwykła pisemna umowa, w której wymieniamy przedmioty podlegające podziałowi. Jeżeli przy podziale, okaże się, ze wartość przydzielonych przedmiotów nie jest równa, małżonkowie muszą ustalić spłaty lub dopłaty. Nie jest to jednak konieczne. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, podziału dokonuje się tylko w formie aktu notarialnego przed u notariusza.

Czemu służą majątkowe umowy małżeńskie?

W chwili zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa. Dzięki niej wszystkie ruchomości i nieruchomości nabyte w trakcie trwania małżeństwa należą do majątku wspólnego. Ograniczyć tę wspólność można przy pomocy majątkowych umów małżeńskich. Można ją też rozciągnąć na przedmioty nabyte przez każde z małżonków przed zawarciem małżeństwa. Umowy takie mogą być zawarte również przed dniem zawarcia związku małżeńskiego. W kancelarii notarialnej możliwe jest również zawarcie umowy dotyczącej rozdzielności majątkowej, czyli tak zwanej intercyzy. Jej podpisania sprawia, że przedmioty nabyte przez małżonków w trakcie małżeństwa są ich wyłączną własnością.

Jeśli chcą Państwo zawrzeć którąś ze wspomnianych umów majątkowych małżeńskich, zapraszamy do naszej kancelarii notarialnej.

0