Jakie dokumenty zabrać?

W celu ustalenia listy potrzebnych dokumentów do konkretnej sprawy, należy skontaktować się bezpośrednio z kancelarią. Poniższe listy dokumentów są ogólne i standardowe, mogą więc okazać się niekompletne. Możesz się z nami skontaktować za pomocą formularza na stronie lub bezpośrednio przez kontakt telefoniczny.

Kliknij aby rozwinąć

 • podstawa nabycia (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia)
 • numer księgi wieczystej
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli własność lokalu przysługuje na podstawie dziedziczenia bądź na podstawie umowy darowizny dokonanej po 31 grudnia 2006 roku
 • umowa kredytowa – w przypadku kiedy kupujący biorą kredyt na zakup lokalu
 • dane z dokumentów tożsamości
 • świadectwo charakterystyki energetycznej (tylko w przypadku sprzedaży)

Do pobrania:

 • podstawa nabycia (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, przydział lokalu)
 • numer księgi wieczystej – jeżeli jest założona
 • zaświadczenie z właściwej spółdzielni mieszkaniowej – w przypadku kiedy księga wieczysta nie jest założona
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli własność lokalu przysługuje na podstawie dziedziczenia bądź na podstawie umowy darowizny dokonanej po 31 grudnia 2006 roku
 • umowa kredytowa – w przypadku kiedy kupujący biorą kredyt na zakup lokalu
 • dane z dokumentów tożsamości
 • świadectwo charakterystyki energetycznej (tylko w przypadku sprzedaży)

Do pobrania:

 • podstawa nabycia (np. umowa sprzedaży, umowa darowizny, prawomocne postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, akt własności ziemi)
 • numer księgi wieczystej – jeżeli jest założona
 • wypis z rejestru gruntów
 • wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku niezgodności powierzchni działki wpisanej w księdze wieczystej, z powierzchnią działki wpisanej w wypisie z rejestru gruntów
 • zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • zaświadczenie czy działka jest objęta uchwałą o rewitalizacji
 • zaświadczenie czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział działki – w przypadku kiedy nastąpił podział geodezyjny
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - w przypadkach jeżeli własność lokalu przysługuje na podstawie dziedziczenia bądź na podstawie umowy darowizny dokonanej po 31 grudnia 2006 roku
 • umowa kredytowa – w przypadku kiedy kupujący biorą kredyt na zakup lokalu
 • dane z dokumentów tożsamości
 • świadectwo charakterystyki energetycznej (tylko w przypadku kiedy na nieruchomości usytuowany jest budynek MIESZKALNY)

Do pobrania:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • dane z dokumentów tożsamości

Do pobrania:

 • dane z dokumentów tożsamości testatora
 • dane osób powołanych
 • numer księgi wieczystej – w przypadku testamentu z zapisem windykacyjnym

Do pobrania:

 • umowa najmu okazjonalnego
 • dane z dokumentów tożsamości najemców

Do pobrania:

 • testament – w przypadku kiedy został sporządzony przez zmarłego
 • odpis skrócony aktu zgonu zmarłego
 • odpis skrócony aktu małżeństwa – w przypadku kiedy osoba zmarła w chwili śmierci pozostawała w związku małżeńskim
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, którzy noszą nazwisko rodowe
 • odpisy skrócone aktów małżeństwa – w przypadku kobiet, które przyjęły nazwisko męża
 • dokument z numerem PESEL zmarłego (np. przecięty dowód) lub zaświadczenie o numerze PESEL
 • numery ksiąg wieczystych, w których figurował zmarły

Do pobrania:

 • odpis skrócony aktu zgonu zmarłego
 • dane z dokumentu tożsamości
 • informacja o ostatnim miejscu zwykłego pobytu zmarłego
 • dane pozostałych spadkobierców (imię, nazwisko, adres zamieszkania

Do pobrania:

ikona wykrzynik

O czym pamiętać?

Powyższe listy dokumentów należy traktować jako poglądowe, w zależności od konkretnej sprawy mogą ulec one zmianie. Aby mieć pewność jakie dokumenty będą potrzebne należy skontaktować się bezpośrednio z kancelarią.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Umów się na wizytę za pomocą formularza, lub
skontaktuj się telefonicznie.
Notariusz Grzegorz Bańdo Notariusz Jan Bańdo

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy  Potwierdź, że nie jesteś robotem

  0