Notariusz wykonując czynności notarialne działa w ich zakresie jako osoba zaufania publicznego, dzięki czemu zyskują one moc dokumentu urzędowego. Przy ich wykonywaniu zobowiązany jest czuwać nad bezpieczeństwem prawnym uczestników, jednocześnie dbając o to, by były one dla nich zrozumiałe i przejrzyste. Tak aby strony miały pełnię świadomości co do skutków prawnych, jakie niosą ze sobą podejmowane czynności notarialne. Sosnowiec to miasto, w którym rodzinna kancelaria Bańdo wykonuje czynności notarialne już od lat 60.

Kliknij w czynność jeśli chcesz dowiedzieć się więcej

Czynności notarialne Sosnowiec

Notariusza uwiarygadnia i zabezpiecza czynności prawne podejmowane w obrocie zarówno przez osoby prywatne, jak i przez firmy. To m.in. różnego rodzaju umowy, oświadczenia, zobowiązania i rozporządzania prawami i majątkiem, czynności z zakresu prawa spadkowego, a także obsługa notarialna spółek.

Katalog czynności notarialnych wskazuje art. 79 ustawy Prawo o notariacie. Należą do nich:

 • akty notarialne
 • poświadczenia
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • protesty weksli i czeków
 • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • doręczanie oświadczeń
 • spisywanie protokołów
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Jako funkcjonariusz publiczny notariusz wykonując czynności notarialne zobowiązany jest do obliczania, poboru i wpłaty na rzecz właściwych organów należności publicznoprawnych (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłaty wieczystoksięgowe)

Czynności notarialne z zakresu prawa spadkowego

Do wspomnianych czynności notarialnych w sprawach spadkowych należą m.in.:

 • testamenty
 • poświadczenie dziedziczenia
 • umowy zbycia i działu spadku, zrzeczenia się spadku
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Notariusz spółek

Z kolei w zakresie obsługi notarialnego spółek prawa handlowego, czynności notarialne obejmują m.in.:

 • sporządzenie aktów notarialnych umów i statutów spółek
 • sporządzanie wymaganych w spółkach czynności i oświadczeń
 • przeprowadzanie czynności związanych z zakładaniem, likwidacją i sprzedażą spółki.

Notariusze, jako osoby zaufania publicznego, zobligowane są stać na straży bezpieczeństwa obrotu prawnego. Wykonując czynności notarialne podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej i karnej.

Znamy się na tym

Zobacz specjalizację notariusza w Sosnowcu

Nieruchomości ikona strzałka
ikona dom
Sprawy firmowe ikona strzałka
ikona budynek
Sprawy spadkoweikona strzałka
ikona certyfikat
Poświadczeniaikona strzałka
ikona rodzina
Sprawy rodzinneikona strzałka
ikona rodzina
Inneikona strzałka
ikona waga

Sprawy dotyczące nieruchomości

Umów się na wizytę...

Specjalizujemy się w obsłudze firm

 • umowa spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością
 • statut spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej
 • umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 • umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych
 • połączenie, podział i przekształcenie spółek
 • umowa sprzedaży przedsiębiorstwa
 • likwidacja spółek
Umów się na wizytę...

Sprawy spadkowe

 • protokoły dziedziczenia
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów
 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • testamenty
 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia
Umów się na wizytę...

Poświadczenia

 • poświadczenia własnoręczności podpisów
 • poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem
 • poświadczenia pozostawania przy życiu
 • poświadczenie daty pewnej
Umów się na wizytę...

Sprawy rodzinne

Umów się na wizytę...

Inne

Umów się na wizytę...
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Umów się na wizytę za pomocą formularza, lub
skontaktuj się telefonicznie.
Notariusz Grzegorz Bańdo Notariusz Jan Bańdo

Umów się na wizytę

Formularz kontaktowy  Potwierdź, że nie jesteś robotem

  0